Doświadczenie

Nasze doświadczenie obejmuje pracę w formie tłumaczeń pisemnych i ustnych, konsekutywnych i symultanicznych, dla następujących sektorów:

 • instytucji państwowych: Urząd Rady Ministrów, Rada Europy, Sejm RP, Ministerstwo Sprawiedliwości i wszystkie organa jemu podległe oraz podległe MSWiA, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Urząd Patentowy, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych;
  Tłumaczenie umów, protokołów, aktów oskarżenia, wyroków, orzeczeń oraz dokumentów dowodowych w postępowaniach. Tłumaczenia ustne rozpraw i przesłuchań.
 • kancelarii prawnych: tłumaczenie umów i pism procesowych i dokumentów składanych w sądach, dokumentów założycielskich firm oraz tłumaczenie ustne podczas podpisywania aktów notarialnych;
 • związków zawodowych: Związek Zawodowy „Solidarność” (tłumaczenie symultaniczne kursów szkoleniowych w Jelitkowie jesień – zima 1989-1990 (10 tygodni) oraz dokumentacji pisemnej);
 • wydawnictw i czasopism: tłumaczenie literatury pięknej i artykułów prasowych;
 • sektora ubezpieczeń: tłumaczenie szkoleń i materiałów na szkolenia, warunków ubezpieczeń dla wszystkich rodzajów produktów, sprawozdań finansowych, umów ubezpieczenia, obsługa biur zarządów, tłumaczenie dokumentów dla biur aktuarialnych, tłumaczenie dla biur likwidacji szkód przy likwidacji dużych szkód przemysłowych, tłumaczenie książek dotyczących ubezpieczeń dla bibliotek towarzystw ubezpieczeniowych;
 • banków: tłumaczenie konferencji, spotkań z klientami i umów kredytowych i prawnych;
 • przemysłu farmaceutycznego: tłumaczenie spotkań z producentami linii produkcyjnych i stosownej dokumentacji, tłumaczenie dokumentacji leków dla Państwowego Zakładu Higieny oraz dokumentacji prawnej;
 • przemysłu chemicznego i kosmetycznego: Tłumaczenie dokumentacji patentowej, sporów sądowych oraz dokumentacji produktów dla Państwowego Zakładu Higieny;
 • producentów sprzętu medycznego i laboratoryjnego: tłumaczenie certyfikatów i umów oraz materiałów reklamowych;
 • grup handlowych: tłumaczenie dokumentacji dotyczącej budowy centrów handlowych: dokumentacja budowlana i umowy najmu;
 • kolei i dla firm budujących linie kolejowe i wyposażenie: tłumaczenie umów i dokumentacji technicznej;
 • elektrowni: tłumaczenie dokumentacji technicznej;
 • gazownictwa i górnictwa naftowego: tłumaczenie dokumentacji prawnej i technicznej, tłumaczenie konferencji;
 • linii lotniczych: tłumaczenie dokumentacji prawnej i technicznej (awionika);
 • firm budowlanych: tłumaczenie dokumentacji prawnej i technicznej, sporów sądowych;
 • firm telekomunikacyjnych: tłumaczenie dokumentacji prawnej i technicznej, sporów sądowych;
 • przemysłu przetwórstwa spożywczego: tłumaczenie dokumentacji prawnej i technicznej, sporów sądowych;
 • przemysłu elektromaszynowego: tłumaczenie dokumentacji prawnej i technicznej, sporów sądowych;
 • firm poligraficznych: tłumaczenie dokumentacji prawnej i technicznej, sporów sądowych;
 • firm z sektora filmowego: tłumaczenie dokumentacji prawnej i umów;
 • agencji reklamowych: tłumaczenie dokumentacji prawnej i umów;
 • firm transportowych: tłumaczenie dokumentacji prawnej, finansowej, ubezpieczeniowej i technicznej, sporów sądowych;
 • wojska i jego dostawców: tłumaczenie dokumentacji prawnej i technicznej, procesów sądowych;
 • lekarzy i instytucji medycznych: tłumaczenie referatów na konferencje oraz dokumentacji medycznej wysyłanej zagranicę dla chorych, którzy mają być leczeni zagranicą;
 • sportu: tłumaczenie dokumentów dla związków sportowych oraz konferencji działaczy sportowych, w tym z zakresu medycyny sportowej;
 • loterii i zakładów bukmacherskich: umowy prawne.