Oferta

Dziedziny, w których specjalizujemy się to:

  • prawo, finanse, ubezpieczenia,
  • tłumaczenia techniczne,
  • tłumaczenia medyczne,
  • tłumaczenia z dziedziny humanistycznej i sportowej.

Ponadto oferujemy naszym klientom możliwość otrzymywania cotygodniowego sprawozdania prasowego w języku obcym, dostarczanego pocztą elektroniczną kadrze kierowniczej, zawierającego streszczenie wszystkich artykułów prasowych wydawanych w Polsce – na zlecony nam temat.

Do zakresu naszych kompetencji należy również przygotowanie sprawozdań w języku obcym ze stanu bieżącej sytuacji na polskim rynku oraz prawodawstwa w dziedzinie interesującej klienta.