Współpraca

Na życzenie klienta przesyłamy cennik tłumaczeń, według stawek określonych przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich i przez TEPIS, nasze warunki współpracy oraz życiorys Katarzyny Janczak.

Tłumaczenie przyjmujemy wyłącznie w formie wiadomości poczty elektronicznej zawierającej zlecenie z załącznikiem. W przypadku przekazania oryginału papierowego zostaje sporządzony protokół doręczenia tekstu do tłumaczenia.